Gotika

Přeneseme váš firemní večírek v čase, do doby udatných rytířů na gotickou slavnost. Budete svědky rytířských turnajů, středověkých her, vystoupení v gotice, tanečnic, kejklířů, ukázky katovského řemesla a ohnivé show.