Gotická ohnivá show

Ohnivá show z dob, kdy je šířena křesťanská víra násilnou formou mezi barbary s využitím netradičních pyrotechnických efektů, například hořící štíty, magické efekty, vzplanutí kříže apod.