Gotika

Postavíme pro vás středověké tržiště plné řemeslníků, kejklířů a dalších postav. Představíme vám královský dvůr s tanečnicemi a udatnými rytíři, kteří neváhají pro čest své vyvolené položit i život.

• Rytířské turnaje pěší i koňmo
• Historický tábor včetně dobové kuchyně
• Hry pro děti i dospělé
• Netradiční hra – Stát se rytířem (malý rytíř si může na vlastní kůži vyzkoušet rytířský turnaj)
• Taneční vystoupení (dvorská gotika, vesnické tance, cikánky)
• Kejklíři, chůdaři, provazochodecké vystoupení na volném laně
• Katovské řemeslo
• Gotická ohnivá show
• Ohňostroj